El Grup

TARAVAUS Grup Energètic, més de 30 anys d'experiència al teu servei


TARAVAUS grup energètic és un conglomerat d'empreses del sector que aprofitant la sinèrgia i l'experiència de més de 30 anys, ofereix un servei energètic global als seus clients.

Neix fruit de la constant evolució d'aquestes empreses que fins el moment han operat indepentdentment i a partir del 2023 comencen una transició empresarial conjunta cap a les energies netes sota el nom de TARAVAUS Grup Energètic.

Sense deixar de banda les energies convencionals però sostenibles i sense perdre la seva identita pròpia, les empreses de TARAVAUS Grup Energètic reuneixen la seva infraestructura i amplien la qualitat del servei que ofereixen, sempre orientada a cumplir les expectatives del client.

TARAVAUS Grup Energètic engloba les següents activitats: