Instal.lacions Petrolíferes

INSTALGAS Solucions Petrolíferes

INSTALGAS INSTAL.LACIONS PETROLÍFERES SL és una empresa fundada el 2002 que s'uneix al TARAVAUS Grup Energètic per aportar la seva experiència i professionalitat en tot el relacionat amb instal.lacions petrolíferes i de gas:

- Projectes clau en ma: construcció de benzineres i estacions de servei, parcs d'emmagatzematge, consums propis

- Manteniment i reparació d'instal.lacions petrolíferes

- Comercialització de productes i equipamients

- Venda de lubricant i adblue CEPSA

- Revisions d'instal.lacions de gas

- Metrología, proves d'estanquitat

- Qualsevol necessitat del client relacionada amb instal.lacions petrolíferes o de gas